PROJEKTI

Projekt EDUMEC

Spletna stran projekta: www.edumec.eu

 

V skladu s tretjo prioriteto programa Leonardo da Vinci »Prenos inovacij« projekt EDUMEC zagotavlja vpeljavo dobre prakse na področje poklicnega usposabljanja mehatronike, njeno podporo z najsodobnejšimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in uveljavljenimi metodično-didaktičnimi pristopi.Točneje, EDUMEC bo razvil e-učenje na daljavo, tj strojno laboratorijsko opremo in večjezično programsko opremo, sestavljeno iz interaktivnih multimedijskih-e-vsebin, 3D panoramsko virtualno pot, simulatorje in igre itd. Oboje teoretično in praktično usposabljanje bo v celoti na spletu.

Izobraževalni materiali bodo pripravljeni v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi kvalifikacijami v skladu z merili, določenimi v EQF (stopnja 3, 4, 5 in 6). EDUMEC omogoča dostop do praktičnega okolja na daljavo iz področja mehatronike, tako da bo ponujal priložnosti za pospeševanje usposabljanja za osebe s posebnimi potrebami in drugih ljudi s posebnimi potrebami. Udeleženci, ki govorijo različne jezike, ki imajo različne religije, ki prihajajo iz različnih rasnih porekel se izobražujejo v skladu s skupnim ciljem EDUMEC-a.

Projektni konzorcij ima pristojnost in kakovost za ustvarjanje e-learning platforme in laboratorija na daljavo, ki bo omogočal usposabljanje ljudi, v skladu s poklicnimi standardi na področju mehatronike.

 

Ciljne skupine so EDUMEC:

·         Študenti iz sodelujočih izobraževalnih ustanov. Razviti učni moduli bodo delno vključeni v redni izobraževalni program izobraževalnih partnerjev.

·         Zaposleni, ki so končali formalno izobraževanje na področju električnih / elektronskih vendar njihovo znanje bodisi v električno ali računalnikom pogosto izkaže, da ne zadošča za trenutne zahteve delovnih mest na območju mehatronike.

·         Vajenci in pripravniki iz industrijskih partnerjev, ki so pred kratkim pridobili formalne izobrazbe, pa niso seznanjeni s posebno znanje in nimajo potrebnih znanj v svojem podjetju.

 

V projektu sodelujejo:

1.      Vodilni partner: Marmara University (TR)

2.      Zavod Prava poteza (SI)

3.      Tehnološka Univerza (FR)

4.      FESTO-Vodilni svetovni ponudnik tehnologije avtomatizacije (TR)

5.      Tehnična Univerza v Ostravi (Češka)

6.      Tehnološko izobraževanje in usposabljanje, TEGEV (TR)

7.      Univerza v Versaillesu Saint-Quentin-en-Yvelines (FR)

8.      Çizgi TAGEM (TR)

 

PRAVA POTEZA MARIBOR • 02 2310 610 • 041 380 585 • info@prava-poteza.si

PRAVA POTEZA MARIBOR - 2019