PROJEKTI

Projekt SUB-SCRIPT

Podpora uporabnikov spletnega sistema usklajenega s Socaila Return reintegracijo protokolov

 

Prava poteza je eden od 6. partnerjev v projektu Sub-script, Leonardo da Vinci, Prenos inovacij 

 

Glavni cilj projekta je vzpostavitev spletnega s reintegracijo podpore in rehabilitacijo strank, ki potrebujejo tovrstne storitve. Sistem bo omogočal osebam s posebnimi potrebami iskanje spletnih tečajev v partnerskih državah, v 5 različnih jezikih. Ohranili bodo že razvit pristop Social Return (prav tako Leonardo da Vinci projekt) in ga uporabili kot protokol za osebni razvoj (PdP) kot osrednjo točko za izmenjavo informacij in izkušenj.

 

Celotna podpora storitev IKT sistema bo ocenjena od glavnih uporabnikov, perspektiv tako s strokovnjaki (vključno s trenerji in ) in porabniki pod vodstvom.

 

Glavne naloge, ki omogočajo realizirati ostale naloge so:

* SRW: spletna stran Social Return

* STAF: Service and Training Access Facility, ROUNDABOUT

Rezultat bo izvedba storitev za podporo platformi v skladu z zahtevami v DP2: gostovanje na enem mestu nezdravstvenih podatkov vhod spletni portal za uporabnike in podatkovne zbirke, (nemedicinski) PDP, digitalni portfolio, izmenjava izkušenj, smernice in opombe, upoštevanje posebnih varnosti računa in integracija protokolov.

 

PRAVA POTEZA MARIBOR • 02 2310 610 • 041 380 585 • info@prava-poteza.si

PRAVA POTEZA MARIBOR - 2019